Cách phân biệt chim sơn ca trống và mái, và kỹ thuật chọn giống chim sơn ca tốt

Cách phân biệt chim sơn ca trống và mái, và kỹ thuật chọn giống chim sơn ca tốt

Chim Sơn Ca trống có đầu, ngực và vai to hơn chim mái. Lông ở lườn chim trống nhiều hơn (vì chim mái trong mùa đẻ rụng bớt các lông tơ ở lườn để ấp trứng). Thịt Sơn Ca trống thâm tím, còn Sơn Ca mái thì đỏ hồng.

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV18/10

Xem tiếp