Sử dụng NPK-S Lâm Thao 8-10-14+8S cho cây thuốc lá

Sử dụng NPK-S Lâm Thao 8-10-14+8S cho cây thuốc lá

Cây thuốc lá có tên khoa học là Nicotiana tabacum L, họ Cà (Solanaceae).

Trên thị trường phân bón hiện nay, phân đa yếu tố NPK Văn Điển kết hợp với phân đạm urê có thể giúp thâm canh thuốc lào cho năng suất cao, chất lượng tốt và đảm bảo an toàn sinh học.

Khi sâu bệnh xuất hiện cây đã bị ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng, việc xử lý càng tốn kém và ít hiệu quả khi cây càng lớn

SAT 4SL ít độc với người, gia súc và môi trường, không để lại tồn dư trên nông sản. Sản phẩm phù hợp cho sản xuất nông nghiệp theo hướng GAP.

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV14/11

Xem tiếp