Phòng, trừ bệnh héo rũ trên cây lạc

Phòng, trừ bệnh héo rũ trên cây lạc

Bệnh héo rũ trên cây lạc xuất hiện khá phổ biến, phát sinh phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ tương đối cao, ẩm ướt, cây sinh trưởng kém.

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV25/04

Xem tiếp