Cách để giống cải củ

Cách để giống cải củ

Khi quả chuyển từ màu xanh sang màu vàng lục là lúc thu hoạch, cắt cả cành đem về bó lại để chỗ thoáng độ 5-7 ngày sau đó mới phơi khô lấy hạt..

Cải củ là loại rau dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn, nhanh cho thu hoạch và có thể trồng nhiều vụ trong năm.

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV24/01

Xem tiếp