An Giang: Thu nhập cao từ trồng cải bẹ dún

An Giang: Thu nhập cao từ trồng cải bẹ dún

Ông Phạm Văn Tường là nông dân có kinh nghiệm sản xuất rau ăn lá và là thành viên của Tổ liên kết sản xuất rau an toàn ở ấp Tân Hậu B2, xã Long An, thị xã Tân Châu.

Trồng cải bẹ làm dưa được nông dân nhiều nơi lựa chọn, nhất là trong cơ cấu 4 vụ rau màu/năm vì TGST ngắn (55 - 65 ngày/vụ), dễ chăm sóc, năng suất cao.

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV24/01

Xem tiếp