Chia sẻ một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cà rốt

Chia sẻ một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cà rốt

Thực tế cho thấy, cà rốt thương phẩm được sản xuất tại nhiều địa phương đều không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vì kích thước, mẫu mã không đảm bảo (củ ngắn, hình đuôi chuột, vai xanh, nhiều vụ củ lại có kích thước quá lớn…).

Cà rốt là cây trồng có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, được dùng để ăn tươi và chế biến thành sản phẩm hàng hoá. Để giúp nông dân sản xuất cà rốt theo hướng hàng hoá, sản phẩm an toàn, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập, Thông tin Khuyến nông Việt Nam hướng dẫn kỹ thuật trồng cà rốt như sau:

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV30/11

Xem tiếp