Hai phương pháp nuôi bào ngư thương phẩm

Hai phương pháp nuôi bào ngư thương phẩm

Bào ngư là loại hải sản giá trị dinh dưỡng cao, giá trị kinh tế lớn. Việc sinh sản nhân tạo thành công giống bào ngư đã mở ra nghề nuôi mới.

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV19/10

Xem tiếp