16/04/2019 02:35

Các mức hỗ trợ với cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn.

Các mức hỗ trợ với cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh - ảnh 1

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các mức hỗ trợ được đưa ra đối với cây trồng (lúa, ngô, rau màu, hoa, cây ăn quả lâu năm...); thủy, hải sản (tôm, cá nước ngọt, cá tra...); gia súc, gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, lợn, trâu, bò, ngựa...)

Quyết định nêu rõ, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách cấp mình.

Trường hợp mức độ thiệt hại lớn, sử dụng vượt quá 50% nguồn dự phòng, UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét bổ sung từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai của thành phố, dự phòng ngân sách cấp thành phố và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các chính sách quy định tại Quyết định này bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng. Các trường hợp vi phạm như cố ý kê khai, báo cáo sai sự thật về thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra, sử dụng sai mục đích hoặc làm thất thoát tiền, hỗ trợ không đúng đối tượng... sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, căn cứ mức độ, phạm vi, các hành vi vi phạm còn bị xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21-4-2019.

Các mức hỗ trợ cụ thể đối với cây trồng:

Diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha;

Diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha;

Diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha;

Diện tích ngô và rau màu các loại thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha;

Diện tích hoa thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha;

Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha.

Hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải sản:

Diện tích nuôi tôm quảng canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, tôm kết hợp) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 6.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 50%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ trên 50% - 70%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha;

Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa (mè, trôi, trắm, chép) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 50%, hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ trên 50 - 70%, hỗ trợ 7.000.000 đồng/ha;

Diện tích nuôi cá tra thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 50%, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ trên 50% - 70%, hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha;
Lồng, bè nuôi nước ngọt bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 10.000.000 đồng/100m3 lồng; thiệt hại từ 30% - 50%, hỗ trợ 5.000.000 đồng/100m3 lồng; thiệt hại từ trên 50% - 70%, hỗ trợ 7.000.000 đồng/100m3 lồng;

Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 50%, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ trên 50% - 70%, hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha;

Diện tích nuôi trồng các loại thủy, hải sản khác bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 6.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 50%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ trên 50% - 70%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha.

Hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm:

Thiệt hại do thiên tai:

Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng): Gia cầm đến 28 ngày tuổi: Loại nhỏ hơn 0,2 kg/con, hỗ trợ 10.000 đồng/con; loại từ 0,2 kg/con đến dưới 0,5 kg/con, hỗ trợ 20.000 đồng/con;
Gia cầm trên 28 ngày tuổi: Loại từ 0,5 kg đến dưới 1 kg/con, hỗ trợ 26.000 đồng/con; loại từ 1 kg/con đến dưới 1,5 kg/con, hỗ trợ 31.000 đồng/con; loại từ 1,5 kg/con trở lên, hỗ trợ 35.000 đồng/con.

Lợn: Lợn đến 28 ngày tuổi, loại nhỏ hơn 5 kg/con, hỗ trợ 300.000 đồng/con; loại từ 5 kg/con đến dưới 7 kg/con, hỗ trợ 400.000 đồng/con;

Lợn trên 28 ngày tuổi: Loại từ 7 kg/con đến dưới 30 kg/con, hỗ trợ 500.000 đồng/con; loại từ 30 kg đến dưới 60 kg/con, hỗ trợ 750.000 đồng/con; lợn hậu bị từ 60 kg/con trở lên, hỗ trợ 1.000.000 đồng/con;

Lợn nái và lợn đực đang khai thác, hỗ trợ 2.000.000 đồng/con.

Bê cái hướng sữa, bò sữa: Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi, loại nhỏ hơn 60 kg/con, hỗ trợ 2.000.000 đồng/con; loại từ 60 kg/con đến dưới 110 kg/con, hỗ trợ 3.000.000 đồng/con;

Bò sữa trên 6 tháng tuổi: Từ 110 kg/con đến dưới 160 kg/con, hỗ trợ 5.000.000 đồng/con; loại từ 160 kg/con đến dưới 210 kg/con, hỗ trợ 7.500.000 đồng/con; loại từ 210 kg/con trở lên, hỗ trợ 10.000.000 đồng/con.

Trâu, bò thịt, ngựa: Đến 6 tháng tuổi, loại nhỏ hơn 50kg/con, hỗ trợ 1.200.000 đồng/con; loại từ 50 kg/con đến dưới 80 kg/con, hỗ trợ 2.000.000 đồng/con;

Trên 6 tháng tuổi, loại từ 80kg/con đến dưới 130 kg/con, hỗ trợ 3.000.000 đồng/con; loại từ 130 kg/con đến dưới 180 kg/con, hỗ trợ 4.500.000 đồng/con; loại từ 180 kg/con trở lên, hỗ trợ 6.000.000 đồng/con.

Hươu, nai, cừu, dê: Hỗ trợ 2.000.000 đồng/con.

Thiệt hại do dịch bệnh: 

Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn;

Hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai;

Hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng);

Theo B.HÂN/Báo Hà Nội mới


Link báo gốc: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Nong-nghiep/932294/cac-muc-ho-tro-voi-cay-trong-vat-nuoi-bi-thiet-hai-do-thien-tai-dich-benh

Tags: dịch bệnh, thiên tai, vật nuôi, cây trồng

TIN KHÁC

Lợn hơi tăng giá: Thận trọng tái đàn TIN TỨC

Lợn hơi tăng giá: Thận trọng tái đàn

Sau một thời gian dài giảm giá do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, khoảng một tuần trở lại đây, giá lợn hơi có dấu hiệu phục hồi tích cực. Tuy nhiên, người chăn nuôi cũng nên thận trọng khi tái đàn, bởi dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến khá phức tạp.

Ngày 10/4, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chuyên đề “Hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp”.

Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là xã bãi ngang ven biển, đa phần diện tích là đất cát bạc màu, tuy nhiên những năm trở lại đây, lĩnh vực nông nghiệp đã được quan tâm phát triển và từng bước mang lại hiệu quả cao.

KTNT Nhờ có thời tiết thuận lợi, hoa loa kèn nở đều, đúng lịch khiến người dân làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) phấn khởi vì có thêm một vụ mùa thắng lợi.

Thời gian gần đây, tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội xuất hiện nhiều nông sản nhập khẩu nhưng được người bán quảng cáo là hàng Việt, gây ảnh hưởng tới uy tín của sản phẩm Việt và niềm tin người tiêu dùng.

Quy định do UBND TP Hà Nội vừa ban hành nêu rõ mức hỗ trợ tối đa không quá 38.000 đồng/kg lợn hơi.

Theo Bộ NN& PTNT, quý I-2019, xuất khẩu cà phê cả nước đạt 483 nghìn tấn, tương đương 841 triệu USD, giảm 14,2% về khối lượng và giảm 22,8% giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Liên quan đến vụ việc 18.000 chai tương ớt Chinsu của Masan bị Nhật Bản thu hồi do chứa chất bảo quản, ngày 8/4, đại diện Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế đã trả lời báo chí về tiêu chuẩn ATTP của Việt Nam.

Mới đây, Trung tâm Trợ giúp nông dân Hà Nội tổ chức phiên giao dịch, giới thiệu sản phẩm cam sành VietGAP tại số 33 Nguyễn Chí Thanh (Ba Đình). Hoạt động này đã góp phần đẩy mạnh sức tiêu thụ sản phẩm cam sành Hà Giang khi niên vụ 2018 – 2019, loại quả đặc sản này đang lâm vào tình cảnh được mùa, mất giá.

Vừa qua, Trạm Khuyến nông Quốc Oai (Hà Nội) đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ các xã: Hòa Thạch, Tuyết Nghĩa, Đồng Quang, Ngọc Mỹ và Ngọc Liệp tổ chức 05 lớp tập huấn kỹ thuật cho 350 học viên.

Xem tiếp