04/06/2018 08:06

Bón phân lân nung chảy và NPK-S Lâm thao cho cây mía

Sau khi thu hoạch trong vòng 1 tuần, cày phá luống, cày xới giữa 2 hàng mía, phơi ải đất 2 - 7 ngày, bón gốc toàn bộ phân chuồng, phân nung chảy Lâm Thao...

Bón phân lân nung chảy và NPK-S Lâm thao cho cây mía - ảnh 1

1. Đặc điểm sinh lý

Cây mía qua 5 thời kỳ sinh trưởng:

a) Thời kỳ nảy mầm: Tính từ khi đặt hom trồng cho tới lúc mầm mía nảy thành cây con. Điều kiện thích hợp: Nhiệt độ không khí tối thiểu 13 độ C, tối đa 35 - 36 độ C, thích hợp nhất 26 - 33 độ C; độ ẩm đất 70%.

b) Thời kỳ cây con: Bắt đầu từ khi cây có lá thật thứ nhất cho đến khi phần lớn số cây trong ruộng có 5 lá thật. Khi cây có 2 lá thật thì rễ cây bắt đầu phát triển. Điều kiện thích hợp: Nhiệt độ không khí tối thiểu 15 độ C, độ ẩm đất 60%.

c) Thời kỳ đẻ nhánh: Khi cây mía có 6 - 7 lá thật, các mầm ở gốc nằm dưới mặt đất nảy thành nhánh. Từ thân mẹ đẻ ra nhánh cấp 1, nhánh cấp 1 đẻ ra nhánh cấp 2 và tiếp tục thành một bụi mía. Thời gian đẻ nhánh kéo dài 3 - 4 tháng. Mía trồng vụ xuân tháng 2, 3, đẻ từ cuối tháng 4, rộ trong tháng 5, chấm dứt trong tháng 6. Mía trồng vụ thu trong tháng 9, đẻ rộ trong tháng 10, 11. Điều kiện thích hợp: Nhiệt độ tối thiểu 20 độ C, thích hợp nhất 26 - 30 độ C; độ ẩm đất 70 - 80%.

d) Thời kỳ vươn lóng: Mía trồng vụ xuân tháng 2, 3 có thời gian vươn mạnh trong 4 tháng: 7, 8, 9, 10. Mía trồng vụ thu tháng 9 có thời gian vươn lóng kéo dài trong 7 tháng, vươn mạnh trong 4 tháng: 5, 6, 7, 8. Điều kiện thích hợp: Nhiệt độ 25 - 35 độ C; độ ẩm đất 60 - 80%.

e) Thời kỳ chín công nghiệp và trổ cờ: Chín công nghiệp - thường từ tháng 11 trở đi, mía tích lũy đường lần lượt từ lóng dưới lên lóng trên. Khi độ đường các lóng ở phần thân ngọn tương đương với phần thân gốc là chín công nghiệp. Thu hoạch khi mía có độ chín nguyên liệu, là lúc độ đường thấp hơn chín công nghiệp, nhưng đạt trị số cho phép sử dụng mía để ép đường.

Điều kiện thích hợp: Nhiệt độ khoảng 14 - 25 độ C; độ ẩm đất thấp hơn trong thời kỳ sinh trưởng. Bón đạm và tưới nước muộn gần lúc thu hoạch ảnh hưởng xấu đến chất lượng mía. Trổ cờ - là thời kỳ chín sinh vật học của cây mía, thường không trùng với thời kỳ chín công nghiệp và có ảnh hưởng không tốt đến chất lượng nguyên liệu. Điều kiện thích hợp: Nhiệt độ dưới 15 - 26 độ C; độ ẩm đất 70%. Ở miền Nam mía trổ cờ vào tháng 10, miền Bắc tháng 12. Khi mía trổ cờ, thân ngừng sinh trưởng, tỷ lệ đường giảm, tỷ lệ xơ tăng.

Hạn chế trổ cờ có thể bằng các biện pháp sau: Rút nước gây hạn vào thời kỳ cảm ứng mầm hoa; bón tăng đạm kết hợp gây hạn trước và trong thời kỳ cảm ứng ra hoa, sau đó tưới trở lại bình thường; cắt lá ngọn + 1, + 2 trong thời kỳ cảm ứng ra hoa; phun hóa chất như Pentaclorophenol, phun Maleic hydrarit kết hợp với axit giberelic (GA), phun Diquat với liều lượng 0,125 - 1,0kg/ha hòa với 70 lít nước; điều chỉnh trồng vụ thu sẽ trốn trổ cờ có hiệu quả ở miền Trung và miền Nam.

2. Thời vụ trồng, mật độ và cơ cấu cây trồng ở các vùng

a) Thời vụ:

+ Miền Bắc: Vụ đông xuân là vụ chính - trồng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, thu hoạch sau 10 - 12 tháng tuổi. Vụ thu - trồng từ tháng 8 đến tháng 9, thu hoạch sau 13 - 15 tháng tuổi, khoảng tháng 10 năm sau.

+ Miền Trung: Vụ đông xuân - trồng tháng 12 đến tháng 3 năm sau, có thể kéo dài tới tháng 4, 5 nơi có tưới nước. Vụ thu - trồng tháng 8, 9.

+ Miền Đông Nam Bộ: Vụ đầu mùa mưa - Vụ I trồng từ 15/4 - 15/6, tốt nhất đến 30/5, thu hoạch sau 10 - 12 tháng tuổi. Vụ cuối mùa mưa - Vụ II trồng từ 15/10 - 30/11, thu hoạch sau 13 - 14 tháng tuổi. Năng suất cao hơn vụ I khoảng 25 - 30%.

+ Miền Tây Nam Bộ: Vụ đầu mùa mưa - Vụ I trồng tháng 4 đến tháng 6, thu hoạch sau 10 - 12 tháng tuổi trên vùng đất lên liếp. Vụ cuối mùa mưa - Vụ II trồng tháng 11, 12 thu hoạch sau 8 - 10 tháng tuổi trên vùng đất bị ngập lũ.

b) Mật độ:

+ Miền Bắc: Đồng bằng - khoảng cách hàng 1,2m, trồng ở độ sâu 12 - 20cm. Trung du - khoảng cách hàng 1,3 - 1,4m, trồng ở độ sâu 25 - 30cm.

+ Miền Trung: Khoảng cách hàng 1,0 - 1,2m , trồng ở độ sâu 15 - 20cm.

+ Miền Đông Nam bộ: Canh tác thủ công - khoảng cách hang 1,0 - 1,2m, trồng ở độ sâu 20 - 25cm. Canh tác cơ giới - khoảng cách hàng 1,3 - 1,4m, trồng ở độ sâu 25 - 30cm.

+ Tây Nam bộ: Vùng đất lên liếp - khoảng cách hàng 0,8 - 1,0m, trồng ở độ sâu 15 - 20cm. Vùng đất không lên liếp - khoảng cách hàng 1,0 -1,2m, trồng ở độ sâu 15 - 20cm.

Số lượng hom trên 1ha: 25.000 – 35.000, hom có 3 - 4 mầm. Cách đặt hom: một hàng nối tiếp nhau; hai hàng đặt so le kiểu nanh sấu; hai hàng song song nối tiếp nhau.

c) Đất trồng: Thích hợp với nhiều loại đất. Yêu cầu tối thiểu là có tầng dày, độ thoáng, pH 4 - 9. Đất trồng mía tốt là có nguồn gốc núi lửa hoặc phù sa mới, đất thịt, thịt pha cát, kết cấu tơi xốp, giữ nước tốt, tầng dày 0,7 - 0,8m, mực nước ngầm ở độ sâu 1,5 - 2m, pH 6 - 8, đất giàu chất hữu cơ, không có muối độc, không thiếu vi lượng, địa hình bằng phẳng, độ dốc tối đa 7 - 15%.

d) Cơ cấu cây trồng:

Đất tốt, thâm canh cao: Chu kỳ luân canh 9 năm: 8 năm mía (1 tơ 3 gốc + 1 tơ 3 gốc ) + 1 năm luân canh; chu kỳ luân canh 7 năm: 6 năm mía (1 tơ 2 gốc + 1 tơ 2 gốc) + 1 năm luân canh.

Đất kém phì nhiêu, ít thâm canh: Chu kỳ 5 năm: 4 năm mía (1 tơ 3 gốc) + 1 năm luân canh; chu kỳ 4 năm: 3 năm mía (1 tơ 2 gốc) + 1 năm luân canh; chu kỳ 3 năm: 2 năm mía (1 tơ 1 gốc ) + 1 năm luân canh.

3. Bón phân NPK-S Lâm Thao cho cây mía

Liều lượng bón cho 1 sào Bắc bộ (kg/360 m2) như sau:

Bón phân lân nung chảy và NPK-S Lâm thao cho cây mía - ảnh 2

Ghi chú: 1ha = 1 sào Bắc bộ x 27,8 = 1 sào Trung bộ x 20 = 1 công x 10 (theo diện tích 1 sào Bắc bộ = 360m2; 1 sào Trung bộ = 500m2; 1 công (miền Nam) = 1.000m2).

Có thể thay phân chuồng bằng cách bón mùn thải của nhà máy đường sau khi xử lý. Bón vôi vùi sâu, trộn đều trong tầng đất canh tác, bón trước khi trồng mía ít nhất 30 ngày.

Các loại phân vi lượng Bo 0,1 - 0,2%, Cu, Zn, Fe phun bổ sung qua lá vào thời kỳ bắt đầu đẻ nhánh và bắt đầu có lóng.

Mía gốc: Lượng phân chuồng, phân đạm, lân và kali sử dụng cho mía gốc tương tự như với mía tơ, lượng phân đạm cần tăng 15 - 20%.

Sau khi thu hoạch trong vòng 1 tuần, cày phá luống, cày xới giữa 2 hàng mía, phơi ải đất 2 - 7 ngày, bón gốc toàn bộ phân chuồng, phân nung chảy Lâm Thao, cày lấp đất. Bón thúc đẻ nhánh khi bắt đầu có lóng với loại phân NPK-S 12.5.10-14.

Các loại phân vi lượng phun bổ sung qua lá vào thời kỳ bắt đầu đẻ nhánh và bắt đầu có lóng.

Chúc bà con nông dân sử dụng phân bón lân nung chảy kết hợp với NPK-S Lâm Thao hợp lý để tăng năng suất, hàm lượng đường của các giống mía và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Bón phân lân nung chảy và NPK-S Lâm thao cho cây mía - ảnh 3

Xem thêm: Bệnh trắng lá mía và biện pháp quản lý

Theo TS Bùi Huy Hiền/Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tags: mía đường, trồng mía, bón phân cho mía, vụ trồng mía, phân lâm thao

TIN KHÁC

L20 - giống lạc năng suất cao cho miền Trung CÂY LẠC

L20 - giống lạc năng suất cao cho miền Trung

Giống lạc L20 do Viện KHKTNN Bắc Trung Bộ hợp tác nghiên cứu, lai tạo, chọn lọc và đã được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức giống mới theo quyết định số 2953 ngày 7/7/2017.

Thời gian gần đây giá cà phê lên xuống thất thường đã khiến nhiều bà con mất niềm tin vào cây cà phê. Trong tình hình đó, làm sao để tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế vẫn là mối quan tâm lớn nhất của bà con.

Sau thời điểm thu hoạch, nhà vườn cần áp dụng những kỹ thuật chăm sóc đúng cách trên cây hồ tiêu để cây hồi phục nhanh và sinh trưởng phát triển tốt nhằm cho năng suất cao ở vụ thu hoạch sau.

Thời tiết mưa kéo dài thường tạo điều kiện cho bọ xít và bệnh thán thư phát sinh phát triển hại cây.

Sản phẩm Ansaron 80WP dạng bột từ lâu đã được bà con nông dân tin tưởng sử dụng do hiệu quả trừ cỏ cao và an toàn cho cây trồng đáp ứng được yêu cầu của người trồng mía, khoai mì và cà phê.

Ngành chế biến điều Việt Nam đã có chủ trương giảm thiểu nguồn nguyên liệu ngoại nhập, tăng cường thâm canh cây điều trong nước để có năng suất cao, sản lượng đáp ứng đủ cho xuất khẩu...

Giống đậu xanh NTB.02 do Th.S Nguyễn Trung Bình và cộng sự Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ chọn lọc từ các dòng phân ly của giống đậu xanh NTB.01.

Với các ruộng lạc quá xanh tốt, thân lá lả lướt, cần dùng 3 - 5kg vôi bột, rắc đều lên mặt ruộng vào sáng sớm hoặc chiều tối, sẽ kìm hãm được sinh trưởng của cây.

Có khoảng 80% bà con trồng cà phê của các tỉnh đã chú ý bón thêm phân hữu cơ các loại, trong đó ở Đăk Lắk có tỷ lệ sử dụng phân hữu cơ cao nhất, chiếm 95%, Lâm Đồng có tỷ lệ thấp nhất: 63%. Bình quân phân hữu cơ các loại được bón khoảng 2-3 kg/cây/năm...

Thời vụ lạc xuân ở các tỉnh phía Bắc bắt đầu từ 25/1, kết thúc đến 25/2, thời gian này gặp thời tiết giá lạnh, khô làm cho sức nảy mầm hạt giống kém

Xem tiếp